ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

  • 10 March 2015
  • webadmin
ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมส่งทะเบียนประวัติศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นเกียรติในการประสานความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าฯ กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  • 10 March 2015
  • webadmin
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมส่งทะเบียนประวัติศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นเกียรติในการประสานความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าฯ กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง